Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Các Bài Tập Vovinam Cơ Bản

Các Bài Tập Vovinam Cơ Bản: Vovinam Việt Võ Đạo: Các lối Đấm

7.7 / 6 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Cùng tập vovinam, môn võ truyền thống và là niềm tự hào của người Việt.
Tags: vovinam

Có thể bạn thích