Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Krypton (Phần 1 - Tập 5)

Yêu thích

Krypton (Phần 1 - Tập 5)

Thời gian chiếu: 08:25 09/12/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Lấy bối cảnh trước khi Krypton bị hủy diệt, ông nội Seg-El của Siêu Nhân... đã phải đối mặt với những khó khăn trên ranh giới sinh tử. Seg phải tìm cách khôi phục danh dự cho dòng họ El.