Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Trà Táo Đỏ (Tập 46)

Yêu thích

Trà Táo Đỏ (Tập 46)

Thời gian chiếu: 20:00 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Trà Táo Đỏ xoáy vào chủ đề thay đổi hay là chết? Đây chính là câu hỏi mà mỗi cá nhân phải ra sức chọn lựa câu trả lời giữa những ngả rẽ bi kịch của sinh mệnh chính mình. Bất kỳ lựa chọn nào cho tương lai của cá nhân dựa trên một tham vọng bất thiện, nuôi lớn tham vọng đó để làm chất liệu cho tình yêu, thì trước sau, họ sẽ phải trả giá. Bởi lẽ, tham vọng và tình yêu không thể cùng đi một ngõ. Con người, dù có ở hạng cấp nào về quyền lực và của cải, nếu sau lưng họ không có một gia đình để nương náu, để sẻ chia những vui buồn của kiếp người, sớm muộn gì rồi tâm hồn họ cũng sẽ trở nên trống rỗng, lạc lõng giữa nhân gian.