Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Truy Tìm Ufo (Phần 1 - Tập 3)

Yêu thích

Truy Tìm Ufo (Phần 1 - Tập 3)

Thời gian chiếu: 22:00 12/06/2019 Thời lượng dự kiến: 46 phút

Trong nhiều thập kỷ, Không quân Mỹ (USAF) đã giữ bản ghi chép tất cả các cuộc điều tra của họ về hoạt động ngoài Trái Đất trong một báo cáo tổng quát có tên mã "Dự án Sách Xanh". Hynek nhà khoa học được Không quân Mỹ tuyển dụng để điều tra những lần nhìn thấy UFO và các hiện tượng liên quan. Mặc dù Hynek là một người hoài nghi UFO khi ông bắt đầu làm việc cho Không quân Mỹ, phần lớn những gì ông nghe và thấy qua nhiều năm làm dự án đã thách thức việc đưa ra những lời giải thích dễ dàng.