Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:57
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep336
 • 01:24
  Người Thầy Y Đức (Tập 29)
  Người Thầy Y Đức (Tập 29)
 • 02:12
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 1)
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 1)
 • 02:57
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 2)
  Mùa Hè Của Hồ Ly (Tập 2)
 • 03:42
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 41)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 41)
 • 04:28
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 42)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 42)
 • 05:12
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 43)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 43)
 • 06:01
  3 ngày để yêu, 3 ngày để chết/the next three days
 • 08:16
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 69)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 69)
 • 09:00
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 70)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 70)
 • 09:45
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep337
 • 10:11
  Âm Mưu Của Lọ Lem
  Âm Mưu Của Lọ Lem
 • 12:02
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 26)
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 26)
 • 12:50
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 27)
  Lâu Đài Tham Vọng (Tập 27)
 • 13:38
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep336
 • 14:05
  Vạn Dặm Hẹn Ước
  Vạn Dặm Hẹn Ước
 • • LIVE
  Thỏa Thuận Bất Minh
 • 18:00
  Túy Linh Lung (Tập 16)
  Túy Linh Lung (Tập 16)
 • 18:46
  Túy Linh Lung (Tập 17)
  Túy Linh Lung (Tập 17)
 • 19:34
  Túy Linh Lung (Tập 18)
  Túy Linh Lung (Tập 18)
 • 20:25
  Thảm Họa Bão Katrina
  Thảm Họa Bão Katrina
 • 22:05
  Vệ sĩ siêu năng/the bodyguard - kung fu superhero
 • 23:39
  Clip ca nhạc/music clip
 • 23:47
  (anh thầy ngôi sao ost)_giấc mơ của con
 • 23:57
  Nạn Nhân Hồi Sinh
  Nạn Nhân Hồi Sinh

K+ NS HD Thỏa Thuận Bất Minh

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật