Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:34
  Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep323
 • 01:00
  Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực (Tập 19)
  Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực (Tập 19)
 • 01:50
  Clip ca nhạc/music clip
 • 02:00
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 17)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 17)
 • 02:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 02:53
  Trailer k+ content 2019
 • 03:00
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 4)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 4)
 • 03:52
  Clip ca nhạc/music clip
 • 04:01
  Hạnh Phúc Bất Ngờ (Tập 1)
  Hạnh Phúc Bất Ngờ (Tập 1)
 • 04:44
  Trailer k+ content 2019
 • 04:49
  Clip ca nhạc/music clip
 • 05:00
  Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu (Tập 14)
  Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu (Tập 14)
 • 05:49
  Clip ca nhạc/music clip
 • 05:59
  Liên minh quân sư p2/the advisors alliance 2, ep19
 • 06:49
  Clip ca nhạc/music clip
 • 06:58
  Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực (Tập 19)
  Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực (Tập 19)
 • 07:50
  Clip ca nhạc/music clip
 • 07:58
  Nếu ốc sên có tình yêu/when a snail falls in love, ep15
 • • LIVE
  Clip ca nhạc/music clip
 • 08:58
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 17)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 17)
 • 09:38
  Trailer k+ content 2019
 • 09:44
  Clip ca nhạc/music clip
 • 09:58
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 4)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 4)
 • 10:58
  Hạnh Phúc Bất Ngờ (Tập 1)
  Hạnh Phúc Bất Ngờ (Tập 1)
 • 11:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 11:58
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 12:49
  Clip ca nhạc/music clip
 • 12:58
  Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực (Tập 20)
  Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực (Tập 20)
 • 13:48
  Clip ca nhạc/music clip
 • 13:59
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 4)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 4)
 • 14:59
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 17)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 17)
 • 15:42
  Clip ca nhạc/music clip
 • 15:50
  Trailer k+ content 2019
 • 15:58
  Hạnh Phúc Bất Ngờ (Tập 1)
  Hạnh Phúc Bất Ngờ (Tập 1)
 • 16:48
  Clip ca nhạc/music clip
 • 16:59
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
  Liên Minh Quân Sư (Phần 2)
 • 17:49
  Clip ca nhạc/music clip
 • 17:59
  Nếu ốc sên có tình yêu/when a snail falls in love, ep15
 • 18:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 18:58
  Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực (Tập 20)
  Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực (Tập 20)
 • 19:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 19:58
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 18)
  Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 18)
 • 20:35
  Trailer k+ content 2019
 • 20:42
  Clip ca nhạc/music clip
 • 20:47
  Clip ca nhạc/music clip
 • 20:58
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 5)
  Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký (Tập 5)
 • 21:48
  Clip ca nhạc/music clip
 • 21:58
  Hạnh Phúc Bất Ngờ (Tập 2)
  Hạnh Phúc Bất Ngờ (Tập 2)
 • 22:43
  Clip ca nhạc/music clip
 • 22:59
  Kế hoạch đổi chồng/husband swap

K+ NS HD Clip ca nhạc/music clip

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật