Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt Thủy Cơ (Tập 6)

Yêu thích

Thủy Cơ (Tập 6)

Thời gian chiếu: 21:00 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Thủy Cơ được sinh ra trong một gia đình nghèo với những thành viên chỉ tập trung vào các trò mê tín, cờ bạc, rượu chè. Cô rất buồn khi chính tình yêu của mình cũng bị gạt bỏ vì cái nghèo. Thương mẹ, Thủy Cơ sẽ làm gì để giúp bà thoát khỏi kiếp người khổ ải khi mà chính cô đã trở thành vũ nữ?