Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Vòng Tròn Tội Lỗi (Tập 20)

Yêu thích

Vòng Tròn Tội Lỗi (Tập 20)

Thời gian chiếu: 11:45 23/09/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Vĩnh Khương mất tất cả từ gia đình, trí nhớ, trở thành "con cờ” giữa vòng tròn tội ác. Không những vậy, những yêu thương, hy sinh lẫn đau thương tạo nên từ tham vọng đầy dã tâm như Năm Hòa (Thái Hòa), Hai Thiên (Võ Hiệp) hay Trung Hiếu (Linh Sơn) cũng góp phần không nhỏ trong việc điều khiển cảm xúc người xem.