Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Thế Lực Cạnh Tranh (Tập 38)

Yêu thích

Thế Lực Cạnh Tranh (Tập 38)

Thời gian chiếu: 07:00 09/12/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim về tập đoàn mỹ phẩm Trác Áo. Khi bị lâm vào tình cảnh khốn khó, tổng giám đốc công ty Thẩm Trí Trạch quyết định tuyển dụng quản lý cấp cao Hứa Nặc với mức lương hấp dẫn để giải quyết các vấn đề trong công ty...