Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Thử Thách 99 Giây

Yêu thích

Thử Thách 99 Giây

Thời gian chiếu: 10:45 17/11/2019 Thời lượng dự kiến: 15 phút

Thử Thách 99 Giây cùng MC Quyền Linh, gameshow vui nhộn do MC Quyền Linh dẫn chương trình. Trong 99 giây, liệu các khách mời có vượt qua được thử thách do chương trình đặt ra?