Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Nữ Hoàng Quyến Rũ

Yêu thích

Nữ Hoàng Quyến Rũ

Thời gian chiếu: 20:35 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Nữ Hoàng Quyến Rũ – Glamour Queen là series truyền hình thực tế về cuộc tuyển chọn ra top 3 cô gái có thành tích tài năng và nhan sắc để tham gia các dự án hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và Nhật Bản.