Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Vợ Tôi Là Số 1 (Tập 20)

Yêu thích

Vợ Tôi Là Số 1 (Tập 20)

Thời gian chiếu: 18:00 12/06/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Mỗi một số phát sóng, 3 người vợ tài trí, đảm đang linh hoạt sẽ phải trải qua những màn ứng đối đầy trí tuệ để giành được vị trí số 1.