Sorry, this video is not available in your country.

HaNoiTV 1 Hoàng Hậu Phù Dao (Tập 50)

Yêu thích

Hoàng Hậu Phù Dao (Tập 50)

Thời gian chiếu: 19:50 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hạ Quy Nguyên. Phim là câu chuyện về tình yêu và cuộc chiến vương quyền giữa hai nhân vật Phù Dao (Dương Mịch) cùng Thái tử Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên).