Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2018/19: Highlights ShowI

Yêu thích

Bundesliga 2018/19: Highlights ShowI

Thời gian chiếu: 20:00 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 59 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại Bundesliga 2018/19.