Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Đại Chiến Thế Giới

Yêu thích

Đại Chiến Thế Giới

Thời gian chiếu: 03:55 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Trái đất đang bị tấn công bởi người ngoài hành tinh. Chúng sử dụng máu của con người như thức ăn cho bản thân. Mọi vũ khí của con người gần như đều vô hại với chúng vì xung quanh người máy mà chúng điều khiển có 1 lớp bảo vệ vô hình, mọi tên lửa, đạn, pháo đều nổ sớm trước khi có thể chạm vào... Liệu có ai đó xuất hiện để cứu lấy trái đất?