Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Chuyện Nhà Dimeo (Phần 2 - Tập 1)

Yêu thích

Chuyện Nhà Dimeo (Phần 2 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 07:35 18/11/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Năm học mới bắt đầu, gia đình DiMeos, luôn tìm kiếm ngôi trường hỗ trợ phù hợp cho JJ, lại phải đối mặt với hiện thực mới mẻ và xa lạ. Những đứa trẻ nhà DiMeo sẽ vẫn đi học cùng trường. Đây là khu vực hoàn toàn mới mẻ với nhà DiMeos nhưng, như mọi khi, họ sẽ tìm ra cách cân bằng mọi thứ một cách vui vẻ để trở thành những thành viên thực thụ của cộng đồng.