Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 7)

Yêu thích

Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 03:35 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trong một thế giới mà con người bị biến thành bị đối xử với sự ngờ vực và sợ hãi, một viện nghiên cứu cho những người đột nhập chiến đấu để đạt được hòa bình cùng tồn tại với nhân loại.