Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 10)

Yêu thích

Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 10)

Thời gian chiếu: 05:45 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Phim tập trung vào Walter O'Brien và nhóm bạn thiên tài lập dị của anh, dùng kỹ năng của mình để chống lại các mối đe dọa thời hiện đại. Scorpion được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của Walter O'Brien, CEO của công ty Scorpion Computer Services.