Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Nhiệm Vụ Kathmandu: Cuộc Phiêu Lưu Của Nelly & Simon

Yêu thích

Nhiệm Vụ Kathmandu: Cuộc Phiêu Lưu Của Nelly & Simon

Thời gian chiếu: 17:30 12/06/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Quebec năm 1956, Nelly Maloye - một thám tử tư gà mờ nhưng rất bốc đồng và ương ngạnh đã lên đường dấn thân vào một cuộc thám hiểm với Simon Picard, một nhà nghiên cứu rất thực dụng và sống theo quy tắc. Mục đích của họ là nhằm tìm cho ra sự tồn tại của Yeti – người tuyết sống tại dãy Himalaya.