Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Giải Cứu Chú Chó Ngoại Cảm

Yêu thích

Giải Cứu Chú Chó Ngoại Cảm

Thời gian chiếu: 07:30 09/12/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Khi CIA phát hiện ra một chú chó mồ côi dễ thương với khả năng ngoại cảm đáng kinh ngạc, các thế lực ở Washington đã ngay lập tức lên kế hoạch buộc chú chó tội nghiệp trở thành vũ khí bí mật.