Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Bobby Jones: Thiên Tài Bị Đột Quỵ

Yêu thích

Bobby Jones: Thiên Tài Bị Đột Quỵ

Thời gian chiếu: 23:50 08/12/2019 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Robert "Bobby" Tyre Jones Jr là một tay golf tài năng nhất trong lịch sử. Phải chiến đấu chống lại bệnh tật và tính khí nóng nảy, Jones đã chịu liên tiếp những thất bại trước khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 28 tuổi với giải thưởng danh giá nhất.