Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Bí Mật Của Nimh

Yêu thích

Bí Mật Của Nimh

Thời gian chiếu: 16:00 12/06/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Chị chuột nhắt góa Brisby sống cùng các con trong đống than xỉ ở trang trại Fitzgibbon. Chị đang chuẩn bị chuyển gia đình rời khỏi cánh đồng nơi mà mùa cày đang đến gần, thì cậu con trai Timothy bị ốm, và việc chuyển nhà có thể gây nguy hiểm cho cậu.