Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Những Người Hùng Vùng Nước Mặn (Tập 2)

Yêu thích

Những Người Hùng Vùng Nước Mặn (Tập 2)

Thời gian chiếu: 21:55 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Câu chuyện về những người câu cá can trường nhất, một lối sống đang dần biến mất trên các đại dương bao quanh châu Úc. Ta sẽ được chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc và kỹ năng điêu luyện của họ trên mặt nước.