Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Pagani Huayra
  Tập 3
 • 01:25
  Những Công Trình Hàng Đầu Thế Giới
  Tập 1
 • 02:15
  Máy Bay Lớn Nhất Thế Giới
  Tập 2
 • 03:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 6
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 3
 • 03:55
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 5)
  Tập 23
 • 04:45
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15)
  Tập 8
 • 05:35
  Những Người Viking Đã Biến Mất Khỏi Châu Mỹ
  Tập 3
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 6
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 3
 • 07:25
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 5)
  Tập 23
 • 08:15
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15)
  Tập 8
 • 09:05
  Những Người Viking Đã Biến Mất Khỏi Châu Mỹ
  Tập 4
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 6
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 3
 • 10:45
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 5)
  Tập 23
 • 11:35
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15)
  Tập 8
 • 12:25
  Những Người Viking Đã Biến Mất Khỏi Châu Mỹ
  Tập 4
 • 13:15
  Pagani Huayra
  Tập 3
 • 14:05
  Những Công Trình Hàng Đầu Thế Giới
  Tập 1
 • 14:55
  Máy Bay Lớn Nhất Thế Giới
  Tập 2
 • 15:45
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15)
  Tập 8
 • 16:35
  Những Người Viking Đã Biến Mất Khỏi Châu Mỹ
  Tập 4
 • 17:25
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 7
 • 17:50
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 4
 • • LIVE
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 5)
 • 19:10
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15)
  Tập 9
 • 20:05
  Những Người Viking Đã Biến Mất Khỏi Châu Mỹ
  Tập 4
 • 21:00
  Nhóm Chế Tạo Xe Diesel (Phần 2)
  Tập 7
 • 21:55
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15)
  Tập 12
 • 22:50
  Đua Xe Bất Hợp Pháp (Phần 5)
  Tập 16
 • 23:45
  Những Người Viking Đã Biến Mất Khỏi Châu Mỹ
  Tập 4

Discovery Channel Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 5) - Tập 24

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật