Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Vòng Quanh Thế Giới (Phần 16 - Tập 7)

Yêu thích

Vòng Quanh Thế Giới (Phần 16 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 02:00 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 51 phút

Mỗi tập của chương trình tập trung vào những khía cạnh đặc biệt của lịch sử, văn hóa và địa lý của một địa danh bất kì trên Trái đất, từ Equador đến Alaska, Úc đến Ma Rốc và rất nhiều nơi khác.