Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Người Ý Gốc Ấn (Tập 2)

Yêu thích

Người Ý Gốc Ấn (Tập 2)

Thời gian chiếu: 04:30 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Một nhóm bạn trẻ thế hệ thứ 2 người Ấn Độ được sinh ra và lớn lên tại nước Ý đã tạm biệt gia đình để tìm về cội nguồn của mình ở Ấn Độ - đất nước họ chưa từng đặt chân tới hoặc đã quên.