Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Lăng Mộ Của Thành Cát Tư Hãn

Yêu thích

Lăng Mộ Của Thành Cát Tư Hãn

Thời gian chiếu: 06:00 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thành Cát Tư Hãn là nhà chinh phục vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ngôi mộ của ông đang nằm ẩn giấu đâu đó tại Mông Cổ là điều mà hầu hết ai cũng biết, nhưng cụ thể là ở đâu? Chương trình sẽ giải đáp một trong những câu hỏi chưa sáng tỏ của quá khứ.