Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 2
 • 01:10
  Đường Lạ
 • 02:00
  Con Đường Tơ Lụa
  Tập 2
 • 02:50
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 1
 • 03:40
  Khỉ Đỏ: Cứu Loài Tinh Tinh
 • 04:30
  Biển Ả Rập
  Tập 5
 • 05:30
  Những Nhà Làm Phim Lần Đầu: Nam Kinh Vẫy Gọi
  Tập 3
 • 06:00
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc
  Tập 1
 • 06:50
  Thiết Kế Thiên Đường
  Tập 9
 • 07:15
  Thiết Kế Thiên Đường
  Tập 10
 • 07:40
  Vùng Biên Trung Quốc
  Tập 3
 • 08:30
  Con Đường Tơ Lụa
  Tập 3
 • 09:20
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 2
 • 10:10
  Đường Lạ
 • • LIVE
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc
 • 11:50
  Thiết Kế Thiên Đường
  Tập 9
 • 12:15
  Thiết Kế Thiên Đường
  Tập 10
 • 12:40
  Vùng Biên Trung Quốc
  Tập 3
 • 13:30
  Con Đường Tơ Lụa
  Tập 2
 • 14:20
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 1
 • 15:10
  Khỉ Đỏ: Cứu Loài Tinh Tinh
 • 16:00
  Con Đường Tơ Lụa
  Tập 3
 • 16:50
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 2
 • 17:40
  Đường Lạ
 • 18:30
  Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode
  Tập 3
 • 18:55
  Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode
  Tập 4
 • 19:20
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 2
 • 19:46
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 3
 • 20:10
  Ngọn Núi Thiêng
  Tập 1
 • 21:00
  Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode
  Tập 5
 • 21:25
  Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode
  Tập 6
 • 21:50
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 4
 • 22:15
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 5
 • 22:40
  Ngọn Núi Thiêng
  Tập 2
 • 23:30
  Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode
  Tập 5
 • 23:55
  Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode
  Tập 6

Discovery Asia Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc - Tập 1

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật