Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Mao's Cold War (S1)
  Tập 3
 • 01:10
  Untamed China With Nigel Marven (S1)
  Tập 1
 • 02:00
  Duster Adventures: Kerala (S1)
  Tập 1
 • 02:25
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 5)
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 5)
 • 02:50
  Mao's Cold War (S1)
  Tập 2
 • 03:40
  Frank Hoang Dã Ở Ấn Độ (Tập 5)
  Frank Hoang Dã Ở Ấn Độ (Tập 5)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Phần 1 - Tập 2)
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Phần 1 - Tập 2)
 • 05:30
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản (Phần 1)
  Tập 3
 • 06:00
  China Wild (S1)
  Tập 4
 • 06:50
  Sản Phầm Đặt Riêng (Phần 1)
  Tập 7
 • 07:15
  Sản Phầm Đặt Riêng (Phần 1)
  Tập 8
 • 07:40
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 1)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 1)
 • 08:30
  Duster Adventures: Kerala (S1)
  Tập 2
 • 08:55
  Chef Exchange (S1)
  Tập 6
 • 09:20
  Mao's Cold War (S1)
  Tập 3
 • 10:10
  Untamed China With Nigel Marven (S1)
  Tập 1
 • 11:00
  China Wild (S1)
  Tập 4
 • 11:50
  Sản Phầm Đặt Riêng (Phần 1)
  Tập 7
 • 12:15
  Sản Phầm Đặt Riêng (Phần 1)
  Tập 8
 • 12:40
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 1)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 1)
 • 13:30
  Duster Adventures: Kerala (S1)
  Tập 1
 • 13:55
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 5)
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 5)
 • 14:20
  Mao's Cold War (S1)
  Tập 2
 • 15:10
  Frank Hoang Dã Ở Ấn Độ (Tập 5)
  Frank Hoang Dã Ở Ấn Độ (Tập 5)
 • 16:00
  Duster Adventures: Kerala (S1)
  Tập 2
 • 16:25
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 6)
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 6)
 • 16:50
  Mao's Cold War (S1)
  Tập 3
 • 17:40
  Untamed China With Nigel Marven (S1)
  Tập 1
 • 18:30
  Mao's Cold War (S1)
  Tập 2
 • 19:20
  Everest Rescue (S1)
  Tập 3
 • 20:10
  Châu Á: Những Cuộc Đời Bí Ẩn, Những Nơi Chốn Ẩn Mình (Phần 1)
  Tập 3
 • 21:00
  Mao's Cold War (S1)
  Tập 3
 • 21:50
  Everest Rescue (S1)
  Tập 4
 • • LIVE
  Châu Á: Những Cuộc Đời Bí Ẩn, Những Nơi Chốn Ẩn Mình (Phần 1)
 • 23:30
  Mao's Cold War (S1)
  Tập 3

Discovery Asia Châu Á: Những Cuộc Đời Bí Ẩn, Những Nơi Chốn Ẩn Mình (Phần 1) - Tập 4

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật