Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Paris Trắng

Yêu thích

Paris Trắng

Thời gian chiếu: 09:50 18/11/2019 Thời lượng dự kiến: 85 phút

Phim xoanh quang câu chuyện bà lão 70 tuổi Rekia rời Kabylie đến Paris để đón ông chồng Nour về nhà. Nour đã làm việc ở nước ngoài để nuôi gia đình suốt 40 năm. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn mới, bà tìm được Nour nhưng ông đã thay đổi...