Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Mảnh Đất Của Thánh Thần

Yêu thích

Mảnh Đất Của Thánh Thần

Thời gian chiếu: 00:20 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 85 phút

1 thẩm phán trẻ tới miền Nam nước Ý để đánh bại hội mafia. Kinh sợ bởi độ hung bạo tàn nhẫn của các vụ làm ăn mafia, cô khẩn khoản kêu gọi vợ con của hội mafia để đem lại hòa bình và công lý cho nơi này.