Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Mảnh Đất

Yêu thích

Mảnh Đất

Thời gian chiếu: 15:40 12/06/2019 Thời lượng dự kiến: 125 phút

Khi nỗ lực bán trang trại của gia đình của giáo viên triết học Luigi bị phá đám bởi ông anh ghẻ hung hăng, thô lỗ thì quá khứ đen tối của gia đình sớm bị lôi ra ánh sáng. Khán giả sẽ được chứng kiến thực tại khắc nghiệt trong bộ phim tâm lý sôi sục này.