Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Táo Và Hành

Yêu thích

Táo Và Hành

Thời gian chiếu: 09:00 18/11/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Lấy bối cảnh là một thế giới thực phẩm được nhân cách hóa, Táo và Hành là đôi bạn thân cùng nhau tới thành phố lớn và sống cùng một nhà. Táo tinh nghịch vui vẻ và Hành thông minh, hóm hỉnh sẽ cùng nhau làm quen với cuộc sống mới chứa đầy bất ngờ.