Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Oggy Và Những Chú Gián
  Tập 607/Tập 608/Tập 609/Tập 610/Tập 611/Tập 612/Tập 613
 • 01:00
  Bác Grandpa
  Tập 16/Tập 17/Tập 18/Tập 19/Tập 20
 • 02:00
  Bác Grandpa
  Tập 71/Tập 72/Tập 73/Tập 74/Tập 75
 • 03:00
  Giờ Phiêu Lưu
  Tập 18A/Tập 18B/Tập 19A/Tập 19B/Tập 20A
 • 04:00
  Giờ Phiêu Lưu
  Tập 34A/Tập 35B/Tập 36A/Tập 36B/Tập 37A
 • 05:00
  Gấu Xám Và Những Chú Chuột Lemmut
  Tập 7/Tập 8/Tập 9/Tập 10/Tập 11/Tập 12/Tập 13
 • 06:00
  Oggy Và Những Chú Gián
  Tập 634/Tập 635/Tập 636
 • 06:30
  Biệt Đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích!
  Tập 175/Tập 176/Tập 177/Tập 178/Tập 179
  Biệt Đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích!
 • 07:30
  Những Cô Gái Siêu Nhân
  Tập 106/Tập 107/Tập 108/Tập 109/Tập 110
  Những Cô Gái Siêu Nhân
 • 08:30
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
  Tập 86/Tập 88
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
 • 09:00
  Táo Và Hành
  Tập 14/Tập 4
  Táo Và Hành
 • 09:30
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
  Tập 160/Tập 161/Tập 162/Tập 163/Tập 164
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
 • 10:30
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
  Tập 165/Tập 167/Tập 168/Tập 169/Tập 170
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
 • 11:30
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
  Tập 74/Tập 75/Tập 76/Tập 77/Tập 78
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
 • 12:30
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
  Tập 80/Tập 81/Tập 82/Tập 83/Tập 84
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
 • 13:30
  Táo Và Hành
  Tập 14/Tập 4
  Táo Và Hành
 • • LIVE
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
 • 15:00
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
  Tập 165/Tập 167/Tập 168/Tập 169/Tập 170
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
 • 16:00
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
  Tập 82/Tập 83/Tập 84
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
 • 16:35
  Những Cô Gái Siêu Nhân
  Tập 129/Tập 130
  Những Cô Gái Siêu Nhân
 • 17:00
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
  Tập 40B/Tập 41A/Tập 41B
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
 • 17:35
  Ben 10
  Tập 121/Tập 122
  Ben 10
 • 18:00
  Cậu Bé Craig Và Con Suối Nhỏ
  Tập 21/Tập 22
  Cậu Bé Craig Và Con Suối Nhỏ
 • 18:30
  Chú Mèo Kì Lân
  Tập 1/Tập 2
  Chú Mèo Kì Lân
 • 19:00
  Biệt Đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích!
  Tập 10A/Tập 10B
  Biệt Đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích!
 • 19:30
  Cuộc Đua Của Các Tuyển Thủ
  Tập 3/Tập 4
  Cuộc Đua Của Các Tuyển Thủ
 • 20:00
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
  Tập 69/Tập 70/Tập 71/Tập 72/Tập 73
  Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu
 • 21:00
  Táo Và Hành
  Tập 14/Tập 4
  Táo Và Hành
 • 21:30
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
  Tập 160/Tập 161/Tập 162/Tập 163/Tập 164
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
 • 22:30
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
  Tập 165/Tập 167/Tập 168/Tập 169/Tập 170
  Thế Giới Kì Diệu Của Gumball
 • 23:30
  Chowder
  Tập 14A/Tập 14B
  Chowder

Cartoon Network Thế Giới Kì Diệu Của Gumball - Tập 160/Tập 161/Tập 162/Tập 163/Tập 164

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật