Sorry, this video is not available in your country.

Box Movie 1 HD Bất Khuất

Yêu thích

Bất Khuất

Thời gian chiếu: 10:30 17/11/2019 Thời lượng dự kiến: 135 phút

Bối cảnh là bốn năm sau ngày được tự do, ông Nelson Mandela lên làm tổng thống Nam Phi, một đất nước còn kém phát triển, bị xâu xé bởi sự phân hóa giàu nghèo, bị chia rẽ bởi hận thù dân tộc. Cộng đồng người da trắng sống trong nỗi sợ bị trả thù, còn người da đen muốn xả hết nỗi phẫn uất, đòi lại tất cả những gì họ đã bị tước đoạt dưới ách thống trị của người da trắng.