Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle (Tập 6)

Yêu thích

Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle (Tập 6)

Thời gian chiếu: 07:30 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Ben Fogle tiến vào các vùng đất hoang dã trên thế giới, từ Mông Cổ tới Alaska, rồi lại New Zealand, có khi là tới một hòn đảo núi lửa không người sinh sống.