Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Rừng Già Đại Tây Dương (Tập 2)

Yêu thích

Rừng Già Đại Tây Dương (Tập 2)

Thời gian chiếu: 06:00 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Ẩn dưới khu rừng già hàng nghìn năm tuổi là những công trình cổ vĩ đại. Chúng được xây ra sao, sao có thể trụ lại được đến hiện tại? Chương trình sẽ dùng những kĩ thuật hiện đại bậc nhất để hé mở bí mật của các công trình này.