Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 15)

Yêu thích

Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 15)

Thời gian chiếu: 07:50 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bắc Cực - khu vực khắc nghiệt nhất thế giới nhưng vẫn có những con người kiên cường bám trụ, sinh tồn và phát triển dưới cái lạnh âm độ C.