Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh (Tập 6)

Yêu thích

Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh (Tập 6)

Thời gian chiếu: 08:10 09/12/2019 Thời lượng dự kiến: 65 phút

Cùng tìm hiểu về những câu chuyện kì diệu về tự nhiên, những sự kiện kịch tính chưa từng được thấy và đầy xúc động về bảy châu lục đặc biệt của hành tinh Trái đất.