Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13)
  Tập 7
 • 02:00
  Cuộc đua Kỳ Thú (phần 31)
  Tập 5
 • 02:55
  đừng Chớp Mắt
  Tập 6
 • 03:25
  Biệt đội Seal (phần 2)
  Tập 20
 • 04:15
  Biệt đội Tinh Nhuệ L.a. (phần 1)
  Tập 4
 • 05:10
  Biệt đội Tinh Nhuệ L.a. (phần 1)
  Tập 5
 • 06:00
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi đáng Ngờ
  Tập 3
 • 06:50
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi Đáng Ngờ
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi Đáng Ngờ
 • 07:40
  Biệt Đội Seal (Phần 2 - Tập 20)
  Biệt Đội Seal (Phần 2 - Tập 20)
 • 08:30
  Cuộc đua Kỳ Thú (phần 31)
  Tập 5
 • 09:20
  Biệt đội Tinh Nhuệ L.a. (phần 1)
  Tập 4
 • 10:15
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A (Phần 1)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A (Phần 1)
 • 11:10
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13)
  Tập 1
 • 12:35
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13)
  Tập 2
 • 13:55
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13)
  Tập 3
 • 15:10
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13)
  Tập 4
 • 16:25
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13)
  Tập 5
 • • LIVE
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13)
 • 18:55
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13)
  Tập 7
 • 20:10
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 13 - Tập 8)
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 13 - Tập 8)
 • 21:25
  Những Thiên Thần Của Charlie: Hết Tốc Lực
  Những Thiên Thần Của Charlie: Hết Tốc Lực
 • 23:35
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 31)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 31)

AXN Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13) - Tập 6

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật