Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Gia đình Cảnh Sát (phần 9)
  Tập 7
 • 01:00
  Gia đình Cảnh Sát (phần 9)
  Tập 8
 • 01:50
  Bản Năng (phần 1)
  Tập 6
 • 02:40
  Tìm Kiếm Tài Năng Châu á (phần 3)
  Tập 6
 • 04:20
  Gia đình Cảnh Sát (phần 9)
  Tập 7
 • 05:10
  Gia đình Cảnh Sát (phần 9)
  Tập 8
 • 06:00
  Cục điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (phần 9)
  Tập 16
 • 06:50
  Biệt đội Seal (phần 2)
  Tập 11
 • 07:40
  đặc Nhiệm Hawaii (phần 7)
  Tập 1
 • 08:30
  Cuộc đua Kỳ Thú (phần 29)
  Tập 1
 • 09:20
  Danh Sách đen (phần 6)
  Tập 16
 • 10:10
  Biệt đội Seal (phần 2)
  Tập 11
 • 11:00
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
 • 12:50
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 7)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 7)
 • 13:40
  Cuộc đua Kỳ Thú (phần 29)
  Tập 1
 • 14:35
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
 • 15:30
  Biệt Đội Seal (Phần 2)
  Biệt Đội Seal (Phần 2)
 • • LIVE
  Danh Sách Đen (Phần 6)
 • 17:10
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 29)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 29)
 • 18:05
  David Blaine: Trên Cả Ảo Thuật
  David Blaine: Trên Cả Ảo Thuật
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
 • 19:55
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 13)
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 13)
 • 20:50
  Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3)
  Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3)
 • 22:40
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
 • 23:35
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (phần 13) - Tập đặc Biệt
  Tập 4

AXN Danh Sách Đen (Phần 6)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật