Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Cục điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (phần 10)
  Tập 12
 • 01:10
  Macgyver (phần 3)
  Tập 21
 • 02:05
  Macgyver (phần 3)
  Tập 22
 • 03:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (phần 9)
  Tập 35
 • 04:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (phần 9)
  Tập 34
 • 05:00
  Bản Năng (phần 2)
  Tập 5
 • 06:00
  Macgyver (phần 2)
  Tập 16
 • 06:50
  Cyril: ảo Thuật đơn Giản
  Tập 3
 • 07:40
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja đối đầu
  Tập 1
 • 08:30
  Biệt đội Tinh Nhuệ L.a. (phần 1)
  Tập 11
 • 09:25
  đặc Nhiệm Hawaii (phần 8)
  Tập 1
 • 10:15
  Macgyver (phần 2)
  Tập 16
 • • LIVE
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
 • 13:00
  đặc Nhiệm Hawaii (phần 8)
  Tập 1
 • 13:50
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu
 • 14:40
  Cyril: Ảo Thuật Đơn Giản
  Cyril: Ảo Thuật Đơn Giản
 • 15:35
  Macgyver (Phần 2)
  Macgyver (Phần 2)
 • 16:25
  đặc Nhiệm Hawaii (phần 8)
  Tập 1
 • 17:15
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A. (Phần 1)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A. (Phần 1)
 • 18:10
  Rude Tube
  Rude Tube
 • 18:40
  Rude(ish) Tube
  Tập 8
 • 19:10
  Các Nguyên Tố: Cosentino
  Các Nguyên Tố: Cosentino
 • 20:00
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9)
 • 20:50
  đặc Nhiệm Hawaii (phần 9)
  Tập 25
 • 21:45
  Bản Năng (Phần 2)
  Bản Năng (Phần 2)
 • 22:40
  Danh Sách Đen (Phần 6)
  Danh Sách Đen (Phần 6)
 • 23:35
  Bản Năng (phần 2)
  Tập 6

AXN Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật