Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Vùng Cực Hoang Dã (Tập 4)

Yêu thích

Vùng Cực Hoang Dã (Tập 4)

Thời gian chiếu: 06:15 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Chương trình khám phá bốn khu vực cực kỳ khắc nghiệt ở vùng cực để giúp ta thấu hiểu phần nào cuộc sống khó khăn của những loài động vật đang cố gắng sinh tồn ở những vùng đất đầy rẫy thử thách này.