Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Giao Lưu Với Nhà Henderson (Tập 11)

Yêu thích

Giao Lưu Với Nhà Henderson (Tập 11)

Thời gian chiếu: 08:10 15/10/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình theo chân bác sĩ Tony Henderson cùng 3 con trai, bác sĩ Ross, bác sĩ Ryan và Cole luôn sẵn lòng điều trị cho mọi loài vật cần sự giúp đỡ của họ, từ con gà bị chột mắt tới con chó đốm bị tật ở đuôi.