Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Động Vật Có Vảy (Tập 9)

Yêu thích

Động Vật Có Vảy (Tập 9)

Thời gian chiếu: 01:35 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Loài bò sát đang cạnh tranh với chó mèo để trở thành vật nuôi phổ biến nhất. Greg và các chuyên gia ở Cornel’s World đã tạo ra môi trường có một không hai dành cho những người yêu quý loài vật này và con của chúng.