Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Amanda Đến Giải Cứu (Tập 8)

Yêu thích

Amanda Đến Giải Cứu (Tập 8)

Thời gian chiếu: 21:00 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình theo chân Amanda, người sáng lập của tổ chức Panda Paws, khi cô tiếp nhận và chăm sóc những nhu cầu đặc biệt của động vật, đồng thời mang tới cho chúng một chốn nương náu an toàn.