Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Nature's Strangest Mysteries: Solved
  Tập 19
 • 01:05
  Nature's Strangest Mysteries: Solved
  Tập 20
 • 01:35
  Cuộc đua Vũ Trang Của động Vật
  Tập 3
 • 02:30
  Những Sinh Vật đáng Yêu Nhất Thế Giới
  Tập 5
 • 03:25
  Quỷ Núi (phần 2)
  Tập 15
 • • LIVE
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 4)
 • 06:15
  Tóc Vàng Đấu Với Gấu (Tập 1)
  Tóc Vàng Đấu Với Gấu (Tập 1)
 • 07:15
  Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Thế Giới (Tập 5)
  Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Thế Giới (Tập 5)
 • 08:10
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Phần 9 - Tập 6)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Phần 9 - Tập 6)
 • 09:05
  Luật Texas (phần 4)
  Tập 21
 • 10:00
  Sói Và Chiến Binh (Tập 6)
  Sói Và Chiến Binh (Tập 6)
 • 10:55
  Amanda Đến Giải Cứu (Tập 4)
  Amanda Đến Giải Cứu (Tập 4)
 • 11:50
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 4)
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 4)
 • 12:45
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Phần 9 - Tập 6)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Phần 9 - Tập 6)
 • 13:40
  Luật Texas (phần 4)
  Tập 21
 • 14:35
  Sói Và Chiến Binh (Tập 6)
  Sói Và Chiến Binh (Tập 6)
 • 15:30
  Tóc Vàng Đấu Với Gấu (Tập 2)
  Tóc Vàng Đấu Với Gấu (Tập 2)
 • 16:25
  Quỷ Núi (Phần 2 - Tập 16)
  Quỷ Núi (Phần 2 - Tập 16)
 • 17:20
  Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Thế Giới (Tập 6)
  Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Thế Giới (Tập 6)
 • 18:15
  Amanda Đến Giải Cứu (Tập 5)
  Amanda Đến Giải Cứu (Tập 5)
 • 19:10
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 5)
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 5)
 • 20:05
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
 • 21:00
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 2 - Tập 3)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 2 - Tập 3)
 • 21:55
  Tôi Là Con Mồi (Phần 3 - Tập 1)
  Tôi Là Con Mồi (Phần 3 - Tập 1)
 • 22:50
  Quỷ Núi (Phần 2 - Tập 16)
  Quỷ Núi (Phần 2 - Tập 16)
 • 23:45
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật
  Những Khoảnh Khắc Phi Thường Của Động Vật

Animal Planet

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật