Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Jiu-Jitsu: Môn Võ Chiến Đấu

Jiu-Jitsu: Môn Võ Chiến Đấu: Top 3 Đòn Khóa ‘Chết Người’ Của Jiu-Jitsu

7.3 / 3 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Jiu-Jitsu là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài. 

Có thể bạn thích