Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Tuyệt Đại Song Kiều - The Proud Twins

8.1 / 37 đánh giá
Đạo diễn: Sở Nguyên
Sản xuất: Shaw Brothers
Doãn Nam Điền đưa đứa bé đến Ác Nhân Cốc, tìm Giang Cầm hòng trả thù cho em trai của mình là Giang Phong. Nào ngờ, ông thất bại dưới tay kẻ ác. Đứa bé được đặt tên là Tiểu Ngư Nhi, sau khi trưởng thành một lần nữa đi tìm Giang Cầm để báo thù.

Có thể bạn thích