Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Tế Công - The Mad Monk

8.1 / 191 đánh giá
Đạo diễn: Lý Hàn Tường
Sản xuất: Shaw Brothers
Hàng Long La Hán đánh cược với chư tiên rằng sẽ cứu vãn được cuộc đời của ba kẻ: một ăn mày chín kiếp, một ác nhân chín kiếp và một kỹ nữ chín kiếp. Vì thế đã cùng Phục Hổ La Hán đầu thai xuống trần làm người phàm, tìm cách vượt qua thử thách.

Có thể bạn thích