Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Cẩm Y Vệ - Secret Service Of The Imperial Court

7.7 / 89 đánh giá
Đạo diễn: Lỗ Tuấn Cốc
Sản xuất: Shaw Brothers
Cẩm Y Vệ là lực lượng sát thủ bí mật của triều Minh. Tới thời Minh Anh Tông, nhà vua ở sâu trong cung cấm hưởng lạc, quyền lực nằm trong tay hoạn quan Vương Chấn. Hắn thao túng, lợi dụng quyền lực của Cẩm Y Vệ để tàn sát người ngay thẳng và bất kỳ ai chống đối…

Có thể bạn thích