Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Chú Vẹt Đuôi Dài - Rio

8.7 / 1172 đánh giá
Đạo diễn: Carlos Saldanha
Sản xuất: Twentieth Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Chú vẹt đuôi dài Nam Mỹ Blu đã cùng cô chủ Linda tới Rio để tìm cô vẹt cùng loài Jewel. Tuy nhiên, vào đêm trước khi diễn ra lễ hội Carnaval sôi động tại Rio, cả Blu và Jewel bị rơi vào tay bọn buôn lậu thú rừng...

Có thể bạn thích