Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Sở Lưu Hương Tới U Linh Sơn Trang - Perils Of The Sentimental Swordsman

7.5 / 30 đánh giá
Đạo diễn: Sở Nguyên
Sản xuất: Shaw Brothers
U Linh Sơn Trang là nơi quy tụ kẻ xấu khắp nơi về ẩn nấp. Khi thế lực của sơn trang ngày càng lớn mạnh, nội bộ bắt đầu lục đục, mưu đồ làm phản. Bát Vương gia lập tức hẹn Sở Lưu Hương tại Tuyết Địa Hành Cung để bàn kế đối phó.

Có thể bạn thích