Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Hồng Quyền Đại Sư - Opium And The Kung Fu Master

8.2 / 94 đánh giá
Đạo diễn: Đường Giai
Sản xuất: Shaw Brothers
Để dẹp được Yên Quán - tụ điểm hút thuốc phiện đang hủy hoại cuộc sống của người dân, người đứng đầu Quảng Đông Thập Hổ là Thiết Kiều Tam phải đánh bại được kẻ thù mạnh nhất trong mình - đó chính là bệnh nghiện thuốc phiện...

Có thể bạn thích